Fonds 042 - Canadian Slovak Benefit Society Branch 43

Transcription of Canadian Slovak Benefit Society Branch 43 Minute Book English Translation of Canadian Slovak Benefit Society Branch 43 Minute Book The Canadian Slovak Benefit Society Branch 43 Minute Book The Canadian Slovak Benefit Society Branch 43 Minute Book Cash - 2 columns Cash - 2 columns Cash Book Cash Book

Title and statement of responsibility area

Title proper

Canadian Slovak Benefit Society Branch 43

General material designation

Parallel title

Other title information

Title statements of responsibility

Title notes

 • Source of title proper: Title based on the content of the fonds.

Level of description

Fonds

Reference code

ON00120 042

Edition area

Edition statement

Edition statement of responsibility

Class of material specific details area

Statement of scale (cartographic)

Statement of projection (cartographic)

Statement of coordinates (cartographic)

Statement of scale (architectural)

Issuing jurisdiction and denomination (philatelic)

Dates of creation area

Date(s)

 • 1952 - 1985 (Creation)
  Creator
  Canadian Slovak Benefit Society Branch 43
 • 1952 - 1985 (Creation)
  Creator
  Kanadský slovenský podporný spolok, Odbor 43

Physical description area

Physical description

0.05 m of textual records

Publisher's series area

Title proper of publisher's series

Parallel titles of publisher's series

Other title information of publisher's series

Statement of responsibility relating to publisher's series

Numbering within publisher's series

Note on publisher's series

Archival description area

Name of creator

Biographical history

The Canadian Slovak Benefit Society (C.S.B.S.) Branch 43 was founded on January 3, 1953 in Sudbury, Ontario. Branch 43 was established as a youth group within the C.S.B.S. by members who had split away from the already established Branch 8 youth section. The members of the new Branch 43 felt they could accomplish more as a separate unit by basing their group on the example of youth groups in other towns. Fifteen new members attended the first meeting of Branch 43 at the Slovak National House, where they elected the Chairman, Treasurer and Secretary.

Fraternal benefit societies had been popular amongst Slovaks living and working in Canada since the late 19th Century and the first one was established in the Sudbury District in Creighton Mine, Ontario in 1937. At that time, many men realized that neither the company they worked for nor the Canadian Government would compensate them for work time lost due to sickness, injury or death. Slovaks across Canada formed group benefit plans so that in the event of illness or death they and their family members could count on a form of insurance to keep them out of poverty. In December 1946, members of Slovak-Canadian organizations across Canada, voted for the creation of the C.S.B.S. through the merging of many pre-existing benefit groups. While the C.S.B.S.’s main function was to collect money from its members and disperse that money if needed, members also made sick-bed visits and sent flowers or wreaths to sick or grieving members. To decide how to spend the money raised within the branch, all members would vote on when and how to spend the money and who qualified to receive a share of the funds.

Branch 43 gave young members of the Slovak community in Sudbury a place to come together, socialize and maintain their culture while living so far from Slovakia. After monthly meetings, many of the members would stay to discuss their families, politics, Slovakia’s history and their experiences living in Canada. Branch 43, along with other C.S.B.S. branches in the Sudbury area, helped to run the Slovak National House on Alder Street where they would hold concerts and plays filled with traditional Slovak music and literature. Summer picnics, dances, Christmas card sales and New Year’s Eve and Mardi Gras parties also served to bring members of the Slovak community together while raising money for the society.

The Canadian Slovak Benefit Society was dissolved on September 18, 2005 due to low membership.

Branch 43 Chairmen:

Ján Urban Jr. – January 3, 1953 to February 28, 1960
Paul Tomcik – February 28, 1960 to [after December 2, 1973]
Ján Hovanec – [?] to [after June 2, 1985]

Name of creator

Biographical history

Odbor č. 43 Kanadského slovenského podporného spolku (KSPS) bol založený 3. januára 1953 v Sudbury, provincia Ontário. Odbor č. 43 založili ako mládežnícky odbor v rámci KSPS členovia, ktorí sa odštiepili od jestvujúceho mládežníckeho Odboru č. 8. Členovia nového Odboru č. 43 verili, že ako samostatná jednotka dosiahnu viac, ak budú nasledovať príklad mládežníckych skupín v ostatných mestách. Schôdze Odboru č. 43 v Slovenskom národnom dome sa zúčastnilo pätnásť nových členov, ktorí zvolili predsedu, pokladníka a tajomníka.

Bratské podporné spolky začali byť v obľube Slovákov žijúcich a pracujúcich v Kanade koncom 19. storočia a prvý bol založený v Creighton Mine v Sudburskom okrese v roku 1937. V tej dobe si mnohí ľudia uvedomili, že ani spoločnosť, pre ktorú pracovali, ani kanadská vláda im neposkytnú náhradu ušlej mzdy v prípade choroby, úrazu alebo smrti. Slováci po celej Kanade začali uzatvárať skupinové sporiteľné poistenie, aby sa oni a ich rodinní príslušníci v prípade choroby alebo úmrtia mohli spoľahnúť na formu poistenia, ktorá ich ochráni pred chudobou. V decembri 1946 členovia organizácií kanadských Slovákov po celej Kanade odhlasovali zlúčenie mnohých už existujúcich podporných skupín a vytvorenie KSPS. Aj keď hlavným poslaním KSPS bolo vyberanie peňazí od členov a disponovanie s nimi podľa aktuálnej potreby, členovia zároveň navštevovali chorých a venovali kvety chorým členom alebo vence smútiacim pozostalým. Pri rozhodovaní o spôsobe použitia peňazí vyzbieraných v rámci odboru hlasovali všetci členovia o tom, kedy a na čo sa použijú a kto má nárok na podiel z financií.

Odbor č. 43 poskytol mladým členom slovenskej pospolitosti v Sudbury platformu na stretnutia, spoločenské vyžitie a pestovanie kultúry ďaleko od Slovenska. Po skončení mesačných schôdzí mnohí členovia zostávali dlhšie, aby sa porozprávali o svojich rodinách, politike, slovenských dejinách a o skúsenostiach zo života v Kanade. Odbor 43 KSPS, spolu s ostatnými odbormi Sudburského kraja vypomáhal pri prevádzkovaní Slovenského národného domu na ulici Alder Street, kde sa usporadúvali koncerty tradičnej slovenskej hudby a divadelné inscenácie klasickej slovenskej literatúry. Letné pikniky, tancovačky, predaj vianočných pozdravov a silvestrovské a fašiangové veselice tiež slúžili na stmelenie slovenskej pospolitosti a súčasne získanie peňazí pre spolok.

Kanadský slovenský podporný spolok bol rozpustený 18. septembra 2005 v dôsledku malého počtu členov.

Custodial history

The materials were donated to the City of Greater Sudbury Archives by Mel Sekerak in 2013.

Scope and content

Fonds consists of one minute book and two cash books belonging to Branch 43 of the Canadian Slovak Benefit Society.

Notes area

Physical condition

Immediate source of acquisition

ACC2013-042, Mel Sekerak

Arrangement

Language of material

Script of material

Location of originals

Availability of other formats

Restrictions on access

Terms governing use, reproduction, and publication

Finding aids

Series and file lists available.

Associated materials

Related materials

Accruals

Further accruals are not expected.

Alternative identifier(s)

Standard number area

Standard number

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Control area

Description record identifier

Institution identifier

Rules or conventions

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language of description

Script of description

Sources

Accession area

Related subjects

Related places

Related genres

Physical storage

 • Box: C-058
 • Box: C-059
 • Box: Untitled
 • Box: Untitled